Thành phố Bắc Kạn khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Trong 03 ngày (từ 22-24/11/2022), Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 156 công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra thị lực

Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn được Tỉnh dự báo giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn gọi 113 công dân nhập ngũ. Trong đó, dự kiến 88 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, 25 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã gọi điều khám 156 công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn thành phố.

Trong công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị máy móc để kiểm tra khám tuyển, đồng thời cử bác sĩ, y sĩ có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm tham gia khám tuyển. Công tác khám tuyển được thực hiện qua các bộ phận: Tai mũi họng, răng hàm mặt, khám thể lực, kiểm tra thị lực, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, máu…Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ tại các khâu, các phòng đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, khám tuyển đúng.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Trước đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động khám sơ tuyển và rà soát, cung cấp danh sách, nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự;  tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự,  phối hợp thực hiện tốt tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ./.

Minh Cường