Hội nghị báo cáo viên năm 2022

Chiều 22/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố năm 2022 để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng thời gian tới.

Dự Hội nghị có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, các đồng chí báo cáo viên thành phố, báo cáo viên chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thông tin về Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thông tin về Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 04/10/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 34-KL/TW, Kế hoạch số 117-KH/TU của Thành ủy ngày 04/10/2022 về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030,..

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Lãnh đạo Thành ủy, Ban Tuyên Giáo Thành ủy đề nghị, các đồng chí báo cáo viên thành phố, cơ sở bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; lan tỏa thông tin tích cực đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Minh Cường