Tập huấn công tác Hội CCB thành phố năm 2022

 Ngày 22/11, Hội CCB thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí Thường trực Hội CCB thành phố, cùng hơn 90 đồng chí hội viên cựu chiến binh 08 xã, phường.

Trong thời gian 01 ngày, các hội viên được truyền đạt một số nội dung chính như: Nghị quyết Đại hội Hội CCB thành phố và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 -2027; triển khai các nội dung cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo…trong Hội CCB; thống nhất một số loại sổ sách cần thiết nhất của các cơ sở Hội, chi hội.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp trên địa bàn thành phố củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh; đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Minh Cường