Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới

Theo báo cáo của các nhà trường, cơ bản công tác chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017 đã được hoàn tất. Các nhà trường triệu tập giáo viên, nhân viên từ đầu tháng 8/2016; tập huấn chuyên môn theo kế hoạch; hoàn thiện công tác tuyển sinh; bố trí, sắp xếp lớp học; phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng quan tâm tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh lao động vệ sinh, tu sửa trường lớp, trang trí lớp học và khuôn viên nhà trường cơ bản đảm bảo đủ cơ sở vật chất, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; họp cha mẹ học sinh toàn trường tuyên truyền, phổ biến về tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng học tập; tổ chức rà soát và huy động các nguồn lực để hỗ trợ các học sinh là đối tượng chính sách, hộ nghèo có đủ sách vở; quán triệt về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông đầu năm học; phối hợp với địa phương và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh tổ chức công tác xã hội hóa giáo dục ở những nơi có điều kiện.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, các trường cũng phản ánh với đoàn công tác những khó khăn, đó là: Ở một số trường học cơ sở vật chất chưa đảm bảo; một số lớp học bậc học mầm non rất chật hẹp do phải ngăn đôi lớp học; số học sinh trên một lớp vượt quá định mức theo quy định cho từng bậc học; định mức biên chế giáo viên chưa đảm bảo; thiếu nhà công vụ giáo viên hoặc bếp ăn bán trú cho học sinh.

Kiểm tra nơi ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai


Kết hợp với việc nghe báo cáo của các trường, các đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với từng nội dung có liên quan. Do là đơn vị trung tâm tỉnh lỵ, chịu áp lực lớn về gia tăng số học sinh hàng năm nên thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tính toán các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đề nghị ngành giáo dục – đào tạo và các nhà trường khắc phục khó khăn, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên; đổi mới công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm; đảm bảo tốt nhất các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2016 – 2017./.