Thành phố Bắc Kạn nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của thành phố Bắc Kạn đã thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và trở thành nền nếp, hoạt động sôi nổi thường ngày ngay từ cộng đồng dân cư, góp phần tích cực nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Giải đấu bóng chuyền hơi phường Sông Cầu năm 2020

Hiện nay, tại thành phố Bắc Kạn đã và đang duy trì, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở. 100% các xã, phường đều tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, địa phương. Hoạt động thể dục thể thao của người cao tuổi, thanh thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn. 100% các thôn, tổ đều có đội bóng hoặc câu lạc bộ bóng chuyền hơi.

Các câu lạc bộ Thể dục thể thao được thành lập và hoạt động đúng quy định theo Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 2 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện nay, toàn thành phố có 26 CLB bóng chuyền hơi, 01 CLB bóng bàn; 01 CLB cầu lông, 08 CLB thể thao ở các cơ quan, đơn vị. Trong các CLB thể dục thể thao, có CLB bóng chuyền hơi của người trung, cao tuổi là lực lượng đông đảo, tích cực tổ chức giao hữu và tham gia các giải thi đấu TDTT các cấp đạt nhiều giải cao như CLB bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai, CLB bóng chuyền hơi phường Đức Xuân, CLB bóng chuyền hơi phường Phùng Chí Kiên…

Phong trào thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức và người lao động được khuyến khích. Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là các giải thể thao gắn với chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của địa phương, dân tộc nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khích lệ, động viên tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động tham gia thể dục thể thao. Phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên, 100% chiến sĩ quân đội, công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định…và tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp. 100% số cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn đã luôn quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao công cộng. Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn dành diện tích đất cho xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hoạt động thể thao của địa phương. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 02 xã nông thôn mới được quy hoạch diện tích xây dựng sân thể thao (01 sân tại xã Nông Thượng có diện tích gần 3.000 m2; 01 sân tại xã Dương Quang có diện tích gần 4.200m2); hiện tại 117/117 thôn, tổ dân phố có sân bóng chuyền trong đó có diện tích đất của khu dân cư và  một số sân TDTT của tổ chức, cơ quan. Ngoài ra có 01 nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng, 04 bể bơi, 05 sân bóng đá, 86 sân bóng chuyền cầu lông và 04 sân Tenis thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Để duy trì và phát triển phong trào TDTT, thời gian tới thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt của mỗi người dân./.

 

Đặng Tuyết