Thành phố Bắc Kạn nỗ lực bao phủ vắc xin Covid-19

Xác định vắc xin là chế phẩm có tính kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc biệt, chủ động, nhằm tăng sức đề kháng, kích thích hệ miễn dịch của cơ thể chủ động sản xuất kháng thể đặc hiệu để chống lại tác nhân gây bệnh. Vì vậy, thành phố Bắc Kạn đã và đang triển khai mạnh mẽ việc tiêm vacxin hướng tới ngăn ngừa sự bùng phát dịch, tạo miễn dịch cộng đồng

Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh trường Tiểu học Đức Xuân

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid -19, thành phố Bắc Kạn xác định vắc xin là biện pháp hữu hiệu nhất giúp ứng phó với đại dịch Covid -19. Để triển khai, thực hiện và hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường công tác rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện để triển khai tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến 17 tuổi và tiêm các liều bổ sung, liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường tăng cường tuyên truyền về sự cần thiết và lợi ích của việc tiêm vắc xin. Đối với các trường hợp người già yếu, khuyết tật, người có bệnh lý nền nặng không thể di chuyển đến các điểm tiêm chủng tập trung, thành phố thực hiện tiêm vắc xin lưu động tại nhà cho người dân, đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

Tính đến ngày 05/5/2022, toàn thành phố đã có 98,7% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1; 99,9% tiêm mũi 2; tiêm mũi nhắc lại đạt 100%. Đối với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, đã có 100% trẻ được tiêm mũi 1; 95,61% trẻ được tiêm mũi 2.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1, mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Toàn thành phố Bắc Kạn có trên 6.400 trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó có 3.441 trẻ đủ điều kiện tiêm đợt 1, đến nay số trẻ đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 là 1.181 trẻ/3.441 trẻ đạt 34, 3%. Mục tiêu thành phố đặt ra đó là trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Trước đó, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các nhà trường thực hiện rà soát, lập danh sách đầy đủ trẻ em, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng theo từng lớp. Các trường học cũng tổ chức lấy ý kiến đồng thuận với cha mẹ/người giám hộ của trẻ, phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thành phố đã triển khai tiêm cho các đối tượng theo lứa tuổi từ cao đến thấp, triển khai trước cho nhóm tuổi học từ lớp 4 đến lớp 6.

Vắc xin là một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định để “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”. Tiêm vắc xin phòng Covid 19 không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng động. Những nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai các đợt tiêm chủng, sự đồng thuận của người dân đã và đang góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc – xin trên địa bàn./.

   Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên