Thành phố Bắc Kạn phấn đấu thực hiện có 38 ha diện tích cây ăn quả

Theo đó, phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các xã, phường khuyến khích, vận động người dân có điều kiện về  đất canh tác, nguồn nhân lực thực hiện tích cực đăng ký tham gia các dự án trồng cây ăn quả được triển khai trên địa bàn. Phối hợp với công ty TNHH MTV thủy nông và Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện tốt công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật, đảm bảo công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời hiệu quả. Hiện nay phần lớn diện tích cây ăn quả của thành phố Bắc Kạn chủ yếu được trồng trên những diện tích đất đồi và đang mang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Vi vậy những diện tích cam, quýt đã cho thu hoạch nhiều năm, sản lượng quả đạt thấp nhân dân cần chủ động tăng cường lượng phân bón, chăm sóc tỉa cành phù hợp, nhất là thời điểm cây sau thu hoạch bổ sung kịp thời lượng khoáng chất cần thiết giúp cây trồng phát triển tốt. Bên cạnh đó, tiếp tục đăng ký mổ rộng diện tích cây ăn quả tại các soi bãi, đất canh tác cho thu nhập thấp.