Thành phố Bắc Kạn phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được tổ chức từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10. Để thực hiện có hiệu quả lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể và  Ủy ban nhân dân các xã, phường cần tham gia phối hợp tổ chức có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hoạt động giáo dục diễn ra trong tuần lễ, phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức học tập bồi dưỡng phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Các cơ sở giáo dục và các Trung tâm học tập cộng đồng phát động phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, Câu lạc bộ ngoại khóa với các nội dung cụ thể, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân tích cực tham gia chương trình hưởng ứng vận động quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học các cấp…

Tại lễ khai mạc đã các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, trường học  trên địa bàn thành phố thực hiện việc quyên góp, ủng hộ Quỹ Khuyến học của thành phố được hơn 14 triệu đồng.

Việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tính cấp thiết của việc tự học, tự cập nhật, tiếp thu tri thức thông qua đọc sách, tăng cường cơ hội học tập, học tập suốt đời cho người dân trên địa bàn thành phố.