Thành phố Bắc Kạn phát huy tính hiệu quả nguồn “quỹ vì người nghèo”

Niềm vui của ông Toàn cũng là niềm vui của gia đình bà Bích, một hộ nghèo cùng tổ dân phố cũng đang cố gắng hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 40m2 để được nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2018 này.

Đồng chí Phạm Thị Bích, Bí thư Chi bộ tổ 10A, phường Đức Xuân cho biết: “Chăm lo, tạo điều kiện cho các hộ trong tổ thoát nghèo là chỉ tiêu của tổ đề ra. Khi các hộ nghèo của tổ nhận được kinh phí của cấp trên hỗ trợ, tổ phố đã kịp thời động viên và chung tay góp sức để các hộ nghèo được cải thiện về điều kiện sống”.

Bám sát quy chế hoạt động “Quỹ vì người nghèo” sửa đổi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thông qua việc phân cấp quản lý, sử dụng “quỹ vì người nghèo” ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp cho từng hộ nghèo nhằm đảm bảo tính hiệu quả của nguồn quỹ này. Tại thành phố Bắc Kạn phần lớn các hộ nghèo đều thiếu tư liệu sản xuất, quá tuổi lao động, đông con, không có việc làm,… nên điều kiện sống rất khó khăn. Năm 2018, với số tiền huy động được gần 50 triệu đồng, “Quỹ vì người nghèo” thành phố Bắc Kạn tiếp tục hỗ trợ thêm 03 hộ nghèo tại thôn Quan Nưa, thôn Nà Cưởm xã Dương Quang và tổ Bản Vẻn trong, phường Huyền Tụng làm nhà ở với hỗ trợ từ 15 – 40 triệu đồng/ 01hộ gia đình. Năm 2018, từ nguồn quỹ “Quỹ vì người nghèo” củaTrung ương, thành phố Bắc Kạn có 04 hộ nghèo có nguy cơ bị sạt lở được hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà ở. Với mức hỗ trợ này, các hộ gia đình đều xây dựng nhà cấp 4. Ông Bùi Xuân Đãi, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn nói “ Trong quá trình làm nhà, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm động viên của các hội, đoàn thể của thôn, xã và sự giúp đỡ của bà con trong thôn về ngày công vận chuyển vật liệu, luôn phiên hỗ trợ công xây dựng,”… Hiện nay, đã có 03 ngôi nhà tại các phường Xuất Hóa, Phùng Chí Kiên, Huyền Tụng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, còn lại ngôi nhà của bà Doãn Thị Tươi, thôn Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng sẽ tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng này. Đối với nhiều người nghèo, nguồn quỹ này đã thực sự thay đổi chất lượng cuộc sống, mang lại niềm vui cho họ.Tuy nhiên với số tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo còn thấp như hiện nay công tác tuyên truyền cần được đảm bảo liên tục, từ văn bản đến hệ thống thông tin để mọi người hiểu rõ cuộc vận động này.

Hỗ trợ ngày công xây dựng cho ông Bùi Xuân Đãi, thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, từ đó UBND các cấp đã đưa chỉ tiêu này vào Nghị quyết phấn đấu hàng năm. Hiện nay, trong công tác phối hợp xây dựng chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục là cầu nối để vận động, kêu gọi ủng hộ “quỹ vì người nghèo”. Ngoài việc trực tiếp kêu gọi, vận động tại cơ sở, đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo chính quyền có nhiều chính sách hỗ trợ, vận động người dân đồng tình tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất sẽ thuận lợi trong huy động nguồn lực giúp đỡ người nghèo ngày càng tốt hơn./.