Thành phố Bắc Kạn sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 47 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày. Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/7/2016 về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; đồng thờitổ chức quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư đến các chi, đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyền truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, đơn vị.

 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Thành phố Bắc Kạn chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC của cán bộ phường, tổ dân phố và lực lượng dân phòng PCCC tại chỗ. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn. Tích cực tham gia hội thao nghiệp vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng tỉnh Bắc Kạn…

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố đã củng cố, thành lậpcác tổ, đội phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ từng bước phát huy được hiệu quả trong công tác chữa cháy ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đẩy mạnh gắn với việc tuyên truyền, triển khai vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC và CNCH theo hướng đồng bộvới phương châm 04 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” khi có tai nạn cháy, nổ xảy ra.  

Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thành phố tăng cường đưa tin về hoạt động đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháytại các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố; xây dựng chuyên mục “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” trên sóng phát thanh. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật phòng cháy, chữa cháy, vận động đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hộ gia đình và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm thường xuyên, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng vào các tháng mùa khô; tổ chức Lễ ký kết kế hoạch liên tịch bảo vệ rừng Nà Nọoc, Nà Khu, Phường Xuất Hoá. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng phương án, kế hoạch chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy của xã, phường và các tổ, đội quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các thôn, tổ dân phố; đã củng cố, kiện toàn 07 Ban Chỉ huy xã, phường và 73 tổ, đội ở các thôn, tổ với tổng số 235 thành viên. /.