Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác kiểm tra công vụ

(backancity.gov.vn) – Việc kiểm tra công vụ thường xuyên, liên tục giúp đánh giá thực chất công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Công tác này đã được thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Tổ công tác cấp ủy kiểm tra công vụ đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phường Sông Cầu.

Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, thành phố Bắc Kạn đã kiện toàn tổ công tác cấp ủy và triển khai luôn đợt kiểm tra công vụ đột xuất trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với 8/8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định của pháp luật về thời giờ làm việc; việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; ăn, uống tại các hàng quán trong giờ hành chính; việc thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Qua công tác kiểm tra của đoàn, đơn vị đã biết được điểm mạnh, điểm yếu từ đó rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền đến người dân về công tác chuyển đổi số…”

Mục tiêu của thành phố Bắc Kạn là xây dựng thành phố hướng tới đô thị loại II phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao. Điều đó đòi hỏi tổ chức bộ máy và con người phải tận tâm, tận lực và trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ. Việc tăng cường triển khai hoạt động kiểm tra công vụ, nhất là những đợt kiểm tra đột xuất nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý. Tăng cường phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; nghiêm túc thực hiện kỷ luật lao động; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thực hiện cấp bách. Đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để các xã, phường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời.

Ông Vũ Quang Huy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Qua đi kiểm tra cũng nắm bắt được tư tưởng, tình hình của cán bộ, công chức trên địa bàn, cũng thấy được việc chấp hành tốt kỷ luật công vụ, nhắc nhở bộ phận một cửa về việc đeo thẻ…”

Từ nay đến hết năm 2024, Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra đột xuất không báo trước, vừa để đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa để kịp thời chấn chỉnh với những hành vi vi phạm. Ngoài các cuộc kiểm tra đột xuất sẽ có kiểm tra chuyên sâu, đi vào vấn đề thực hiện quy trình xử lý công việc trong nội bộ từng đơn vị, xã, phường trên địa bàn./.

Minh Cường