Thành phố Bắc Kan tăng cường công tác quản lý các cơ sở thu mua phế liệu

Thực hiện Văn bản số 3107/BCĐ-NCKSTTHC ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở thu mua phế liệu, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, UBND các xã phường căn cứ nhiệm vụ chức năng chủ động nắm tình hình hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu. Rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố. Chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động lợi dụng việc thu mua phế liệu để tập kết, chế tạo vũ khí, bom mìn của các phần tử cực đoan, khủng bố gây mất trật tự an ninh tại địa phương.

Tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở thu mua phế liệu không tham gia hoặc tiếp tay cho các phần tử cực đoan, khủng bố thực hiện các hoạt động chống phá gây mất ổn định ở địa phương. Tổ chức tuyên tuyền, hướng dẫn các cơ sở thu mua phế liệu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; trong quá trình thu mua phế liệu phát hiện tổ chức, cá nhân bán phế liệu là bom, mìn, vũ khí, vật liệu nổ thì báo cho cơ quan Công an hoặc Quân sự gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Thẩm định hồ sơ thiết kế, sơ đồ kho bãi, phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường …theo quy định của pháp luật để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ sở thu mua phế liệu; đề nghị các cở sở thu mua phế liệu cam kết không mua, bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí, bom mìn và vật liệu nổ.