Thành phố Bắc Kạn tập huấn phần mềm “Một cửa điện tử”

   Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được các Kỹ sư thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin Viễn thông Bắc Kạn trình bày, hướng dẫn các quy trình thao tác, sử dụng, kiểm tra, tìm kiếm các thông tin trên các lĩnh vực theo quy trình thực hiện thủ tục hành chính qua Internet. Từ việc tiếp nhận hồ sơ, lưu hồ sơ, và tra cứu hồ sơ, quản lý hồ sơ bằng phần mềm điện tử. Hồ sơ được chuyển đến các phòng ban giải quyết và trả kết quả cho người dân kịp thời.

Sau khi được các Kỹ sư Trung tâm Công nghệ thông tin Viễn thông Bắc Kạn hướng dẫn cụ thể, các đại biểu cũng đã được thực hiện các thao tác và sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử trực tiếp trên máy tính.

    

Việc thực hiện một cửa điện tử trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cũng như hoạt động quản lý của cán bộ ở bộ phận một cửa, đồng thời giảm bớt các thủ tục rườm rà cho người dân thông qua việc sử dụng phần mềm điện tử./.