Thành phố Bắc Kạn tập trung kiểm soát thị trường 03 tháng cuối năm 2018

Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, đồng thời chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra, xử lý đối với những nhóm mặt hàng trọng điểm, tập trung kiểm tra các mặt hàng như: Bánh, kẹo, rượu, bia; quần, áo; động vật và các sản phẩm động vật, gia cầm,…;tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính trong kinh doanh như nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, niêm yết giá hàng hóa dịch vụ.

Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, vận chuyển gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch vào địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.