Thành phố Bắc Kạn thành lập 117 tổ công nghệ số cộng đồng

Theo Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Bắc Kạn, đến nay thành phố đã thành lập 08 tổ công nghệ cấp xã, phường và 117 tổ công nghệ thôn, tổ với tổng số 756 người tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Thành viên là những người có khả năng tuyên truyền, am hiểu công nghệ thông tin và kỹ năng sử dụng nền tảng số.

Thành viên tổ công nghệ số phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội. Tổ công nghệ số cộng đồng đang đóng vai trò chính trong việc phổ cập công nghệ số, kỹ năng số tới từng người dân. Đây được xem là cách làm hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số quốc gia của mỗi người dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày. Sau khi thành lập đến nay, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý, hoạt động theo quy chế, tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số,…

Triệu Biển