Thành phố Bắc Kạn: thêm 07 sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Ngày 26/11, thành phố Bắc Kạn tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 09 sản phẩm được đánh giá, có 07 sản phẩm mới gồm: 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần Curcumin Bắc Hà ( VICUMAX MẬT ONG NANO CURCUMIN, VICUMAX LIMITED NANO CURCUMIN, VICUMAX NANO CURCUMIN); 02 sản phẩm của Nhà hàng Tám Cương (Lạp sườn và thịt treo gác bếp); 02 sản phẩm của Hợp tác xã Tân Dân (Rượu chuối men lá Mạnh Minh, Giấm chuối Mạnh Minh). Qua thẩm định, đánh giá các sản phẩm mới tham gia đăng ký 0COP năm 2021 đều đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đối với 02 sản phẩm là Viên tinh nghệ mật ong, Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn đã đạt 03 sao từ năm 2018, hiện có khả năng nâng hạng lên 05 sao./.

Hoàng Thạc