Thành phố Bắc Kạn thực hiện hiệu quả đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm”

(backancity.gov.vn)Triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, đến nay thành phố Bắc Kạn đã có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 16 sản phẩm 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao.

Các tổ chức kinh tế trên địa bàn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng

Một số sản phẩm OCOP, nông sản tiềm năng của thành phố Bắc Kạn có thương hiệu cạnh tranh với các sản phẩm ngoài tỉnh như: Nano curcumin; tinh bột nghệ nếp đỏ, tinh bột nghệ nếp đen, rượu chuối, lạp sườn, bánh gio,…Hiện trên địa bàn thành phố đang có 4 cửa hàng thực hiện theo mô hình quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Công ty TNHH thương mại Ngọc Huy triển khai tại xã Nông Thượng, phường Sông Cầu, và phường Đức Xuân. Có 10 địa điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm nông sản OCOP, trong đó có 2 điểm do Bộ Công thương hỗ trợ xây dựng. Thông qua nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm, các tổ chức kinh tế trên địa bàn đã có thêm cơ hội đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng nông sản và các sản phẩm tiềm năng của thành phố đến với người dân và du khách các sản phẩm nông sản có chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Minh Cường