Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020

Tại buổi tiếp công dân, 05 hộ dân hộ dân thuộc thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang đều có ý kiến về việc thu hồi đất để thi công hạng mục công trình đường Tây Minh Khai thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thị xã Bắc Kạn giai đoạn II. Sau khi nghe báo cáo của các phòng chuyên môn và ý kiến của các công dân. Đồng chí chủ tịch UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn đã trao đổi trực tiếp và giải thích cụ thể đối với từng trường hợp .

          Ông Tống Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Tiến do liên quan đến việc chanh chấp quyền sử dụng đất, nên chư bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban bổi thường giải phóng mặt bằng thống nhất với ông Tùng về việc bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp với toàn án nhân dân thành phố sớm có kết luận về việc chanh chấp của Ông Tùng và bà Tiến để thành phố có căn cứ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

          Đối với trường hợp của bà Trần Thị Như Quỳnh: gia đình đề nghị giao đất Tái định cư.  Hội đồng bồi thường đã tiến hành họp xét ngày 17/6/2019 thì gia đình không đủ điều kiện tái định cư theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên- Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng liên quan làm rõ trường hợp của bà Quỳnh và đề nghị gia đình cung cấp các tài liệu liên quan để UBND sớm có văn bản trả lời cho công dân.

           Hộ Bà Nguyễn Thị Nhanh: Gia đình đã được xét 01 lô đất tái định cư, gia đình hiện nay đang xây dựng nhà tại khu tái định cư mới. Tại buổi đối thoại gia đình bà Nhanh có phản ánh khó khăn về việc kéo đường điện tại khu tái định cư và thắc mắc về việc ghi nợ tiền sử dụng đất. Về vấn đề này chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với Điện lực kéo đường điện cho các hộ dân tại khu tái định cư đồng thời cử cán bộ hướng dẫn các hộ dân làm các thủ tục về sử dụng điện với điện lực. Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất, phòng TNMT đã trả lời: gia đình  bà Nhanh được ghi nợ một phần số tiền chệnh lệch trong vòng 5 năm. Theo đó gia đình bà Nhanh phải hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 25/5.

          Trường hợp Bà Nguyễn Thị Thành: Gia đình đã nhận tiền bồi thường cam kết bàn giao mặt bằng theo quy định. Về ý kiến của gia đình là xin cấp tái định cư. HĐBT đã tiến hành họp xét ngày 17/6/2019 thì gia đình không đủ điều kiện tái định cư theo quy định.

          Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Vân: Gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định và đã được giao đất tái định cư . Gia đình đề nghị giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất là không đủ cơ sở. đề nghị hộ gia đình bàn giao mặt bằng theo quy định. Tại buổi đối thoại bà Vân có đề đạt nguyện vọng xin được làm 1 nhà tạm trong thời gian chờ làm nhà mới. Về vấn đề này chủ tịch UBND thành phố giao phòng TNMT phối hợp với một số đơn vị liên quan và UBND xã Dương Quang tạo điều kiện cho gia đình bà Vân làm nhà tạm trong thời gian làm nhà tại khu tái định cư, tuy nhiên phải có cam kết rõ ràng về mốc thời gian để đảm bảo tiến độ thi công công trình.

          Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, đồng chí chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Một số mong muốn của người dân là chính đáng, tuy nhiên thành phố phải căn cứ theo các quy định của pháp luật. Đồng chí chỉ đạo các phòng ban liên quan bám sát tiến độ thực hiện dự án đồng thời cũng phải đồng hành cùng người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp đã giải quyết song cũng mong muốn các hộ dân sớm trả lại mặt bằng trước ngày 25/5. Đối với các hộ còn vướng mắc UBND thành phố sẽ trả lời bằng văn bản. Giao UBND xã Dương Quang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện để đảm bảo tiến độ thi công công trình theo đúng kế hoạch.

          Cũng trong ngày 7/5 Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc tiếp công dân về việc ông Lưu Đình Tạch – Thôn Quan Nưa- xã Dương Quang đề nghị xem xét giải quyết việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho gia đình ông. Theo nội dung đơn của Ông Tạch: Gia đình ông có khu đất được UBND thị xã (nay là UBND thành phố) cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AP499682 ngày cấp 15/6/2009 thửa đất sô 447, bản đồ lâm nghiệp số 01, tổng diện tích 19.695m2, loại đất là đất rừng sản xuất. Hiện nay đơn vị thi công xây dựng hạng mục công trình khu tái định cư, đường dân sinh và cầu treo thôn Bản Bung thuộc dự án Hồ chứa nước Nặm cắt đã thi công đến phần đất của gia đình ông nhưng gia đình chưa được nhận tiền đền bù , đề nghị có chế độ bồi thường cho gia đình theo quy định.

          Căn cứ vào bản đồ địa chính và bản đồ thu hồi đất công trình khu tái định cư, đường dân sinh và cầu treo thôn Bản Bung và giấy chứng nhận QSDĐ do gia đình ông Tạch cung cấp thì nhận ra rằng : Phần diện tích đất nằm trong chỉ giới GPMB xây dựng công trình khu tái định cư , đường dân sinh và cầu treo thôn Bản Bung đã được bồi thường cho các hộ gia đình ông: Đinh Văn Cảnh, ông Đinh Văn Hữu, ông Đinh Văn Hà trùng với diện tích đất trong giấy CNQSDĐ  số AP 499682 của gia đình ông Lưu Đình Tạch là 3.409m2  số diện tích này đã được thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Các hộ gia đình ông Đinh Văn Cảnh, ông Đinh Văn Hữu, ông Đinh Văn Hà đã nhận tiền bồi thường và đã chặt cây để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiện đến ngày 18/3/2020 ông Lưu Đình Tạch có đơn yêu cầu được bồi thường giải phóng mặt bằng quy định và lập bờ rào khu đất không cho đơn vị thi công.

          Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và các phòng chuyên môn đã nhất trí với phương án: Giao vụ việc này cho Thanh tra thành phố làm rõ việc cấp giấy CNQSDĐ của gia đình ông Tạch và các hộ liên quan. Thời hạn giải quyết song trước ngày 30/5.Đồng thời chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu trong thời gian giải quyết vụ việc các hộ dân không được có các hành động gây khó khăn, cản trở đơn vị thi công. Đề nghị các  cơ quan chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công công trình theo đúng kế hoạch./.