Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đối thoại trực tiếp với người dân tổ Bản Vẻn

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của hơn 40 hộ dân tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, tập trung vào các nội dung như: Mức giá áp dụng thu hồi đất của người dân được quy định ở văn bản nào? sự chênh lệch giữa mức áp giá các loại đất; vấn đề hỗ trợ người dân trong việc tạo việc làm; bao giờ dự án triển khai, vấn đề bảo vệ môi trường, tái định cư cho người dân; đề nghị thu thêm một phần diện tích đất nông nghiệp ngoài chỉ giới liền kề với quy hoạch dự án…

                Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường và ý kiến trao đổi giải đáp của các phòng, ban chuyên môn đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, giải trình những ý kiến, thắc mắc của người dân trong phạm vi thẩm quyền và kết luận buổi đối thoại. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong rằng bà con đồng tình, ủng hộ để để công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội  của TP. Bắc Kạn và của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng thực hiện công tác thống kê minh bạch, khách quan, công bằng theo đúng quy định của pháp luật; Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố có phương án cụ thể xác định về nguồn gốc các loại đất để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng; Về ý kiến một phần đất thu hồi ngoài chỉ giới khu công nghiệp, thành phố sẽ có kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi thêm; Đề nghị UBND phường Huyền Tụng phối hợp với Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng niêm yết bảng giá đất tại phường và nhà văn hóa tổ để người dân biết, cần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Đối với Ban Tuyên giáo cần tuyên truyền theo chủ đề trong sinh hoạt chi bộ, để đảng viên và nhân dân nắm được chủ trương thực hiện dự án của tỉnh và thành phố. Bên cạnh đó, việc bố trí  tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, việc di dời cũng phải được đảm bảo…