Thành phố Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đã tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết một cách nghiêm túc các quan điểm và mục tiêu nghị quyết đề ra; ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển công tác y tế giai đoạn 2006 – 2010 và 2012 – 2015. UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành y tế thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện công tác này; ban hành 9 chương trình hành động, 7 kế hoạch liên quan. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá được thực hiện định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc theo giai đoạn, đồng thời lồng ghép theo dõi, đôn đốc trong các hoạt động kiểm tra chuyên ngành hoặc đột xuất tại các cơ sở y tế xã, phường.

Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành thói quen giữ gìn sức khỏe của Nhân dân. Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ lệ mắc các bệnh có vắc xin dự phòng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng giảm dần hằng năm. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được quan tâm thực hiện cả bề rộng và chiều sâu. Làm tốt công tác y tế dự phòng.

Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại, gồm xây dựng mới 1 bệnh viện đa khoa hạng III, quy mô 50 giường bệnh; triển khai các kỹ thuật điều trị bệnh nhân nội, ngoại, nhi khoa; triển khai một số kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, X-quang, sinh hóa, huyết học; tỷ lệ giường bệnh công lập/1 vạn dân tăng từ 4,5% năm 2006 lên đến 13,1% vào năm 2015, Xây dựng 7 trạm y tế cơ sở (tổng vốn đầu tư 13,134 tỷ đồng). Trang thiết bị được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Thành phố chủ trương khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập phát triển, góp phần giảm tải đối với cơ sở y tế công lập, đến nay trên địa bàn thành phố có 03 phòng khám đa khoa, 70 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân; 36 nhà thuốc tư nhân, 01 nhà thuốc bệnh viện; 7 quầy thuốc tư nhân, 11 quầy thuốc của Công ty Cổ phần dược Bắc Kạn hoạt động. Đội ngũ cán bộ y tế có bước trưởng thành, tăng về số lượng (có 93 biên chế), chất lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, y đức được nâng lên (tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc hiện nay là 6/8 = 75%). Thực hiện đổi mới chính sách tài chính y tế. Đến năm 2015 tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm tỷ lệ trên 75%. Thực hiện phát triển nguồn nhân lực; số bác sĩ/1 vạn dân tăng từ 5 bác sĩ năm 2006 lên 6 bác sĩ vào năm 2015. Cử đi đào tạo 10 bác sĩ; 3 dược sĩ đại học, 6 cử nhân điều dưỡng; 2 bác sĩ y học cổ truyền; 12 dược tá cho cán bộ y tế xã; cử 73 lượt cán bộ y tế tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền được tăng cường. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về y tế; tổ chức thực hiện tốt hoạt động về các chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, công tác phòng chống dịch bệnh, dân số – kế hoạch hóa gia đình; tiến hành 60 đợt thanh, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y – dược tư nhân đối với trên 7.000 lượt cơ sở, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các sai phạm và xử lý các cơ sở cố tình vi phạm, với số tiền phạt trên 60 triệu đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin – giáo dục – truyền thông.

 Công tác tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ em ở tuyến cơ sở thuộc thành phố

Trạm y tế phường Huyền Tụng được xây dựng năm 2011 từ nguồn Xổ số kiến thiết

Hội nghị tổng kết công tác y tế thành phố Bắc Kạn năm 2015

Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết nêu trên từ thành phố đến cơ sở chưa đầy đủ; đôi khi việc kiểm tra, giám sát chưa kịp thời. Cơ sở vất chất của một số trạm y tế đã xuống cấp nhưng chưa đươc đầu tư nâng cấp, nhất là Trạm y tế xã Dương Quang quá chật hẹp, số phòng chức năng chưa đủ cho hoạt động của trạm. Đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là cán bộ đầu ngành có trình độ chuyên môn cao còn ít và còn thiếu bác sĩ. Chất lượng các dịch vụ y tế đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

 Từ những kết quả đạt được, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị, bài học kinh nghiệm rút ra, thành phố đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Các chỉ tiêu sức khỏe đến năm 2020 là số giường bệnh quốc lập/vạn dân giảm xuống còn 10,36; số bác sĩ/vạn dân tăng lên 8; số dược sĩ đại học/vạn dân tăng lên 0,97; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động; 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống còn 4,8‰; tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 6,5‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm xuống còn <14%; 100% trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; 100% các xã, phường có bác sĩ; 94% người dân tham gia bảo hiểm y tế./.