Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác chuẩn bị diễn tập chiến đâu phường Phùng Chí Kiên

(backancity.gov.vn) – Ngày 26/9, Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên trong khu vực phòng thủ năm 2023 chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và hướng dẫn xây dựng văn kiện.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành diễn tập.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên đã được nghe Ban chỉ đạo quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành; Quán triệt một số nội dung chính của Chỉ thị và kế hoạch diễn tập; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ Bảo đảm diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên trong khu vực phòng thủ; Thông qua Quy ước diễn tập; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Chỉ đạo, Ban tổ chức, lịch thời gian; Báo cáo tóm tắt ý định diễn tập và kế hoạch điều hành diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Để cuộc diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên trong khu vực phòng thủ năm 2023 của thành phố diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về mọi mặt, sát thực tế của địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Cù Ngọc Cường đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và phường Phùng Chí Kiên thống nhất công tác chuẩn bị, luyện tập, tổng duyệt, diễn tập chính thức. Ban CHQS thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập; chuẩn bị nội dung tập huấn cho các thành phần tham gia diễn tập; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị đầy đủ văn kiện, cơ sở vật chất, tổ chức diễn tập đạt hiệu quả thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực diễn tập, quá trình cơ động của các thành phần tham gia diễn tập và các bộ phận tham quan. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm nguyên tắc bí mật thông tin, sử dụng mật danh, mật ngữ theo quy định./.

Minh Cường