Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Tại hội nghị, đã công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập; thành lập cơ quan giúp việc Ban tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức, các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể thành phố; các xã phường liên quan, chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Đức Xuân chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển hoạt động của phường và trạng thái có tình huống và thời chiến, giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giai đoạn 3 thực hành chiến đấu. Đối với phường Nguyễn Thị Minh Khai giai đoạn 1 Chuyển cấp ứng trực, tổ chức chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2 thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể. Ðồng thời, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.