Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, giới và bình đẳng giới năm 2018

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên thanh niên được nghe các nội dung như: Thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh; Những giải pháp can thiệp để ứng phó với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo số liệu thống kê củaTrung tâm Dân số – KHHGĐ thành phố năm 2017 tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Bắc Kạn là 128,5 bé trai/100 bé gái. Trên thực tế, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng thừa nam, thiếu nữ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình, tệ nạn xã hội gia tăng, bất bình đẳng giữa nam và nữ. Việc can thiệp để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dân số.

Trước tình hình đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố đã tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, các hội thi…với mụcc tiêu phấn đấu năm 2018 thành phố đạt mức cân bằng giới tính khi sinh là 111 bé trai/100 bé gái./.