Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về “Mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2018

Tại buổi tuyên truyền, hội viên nông dân được nghe ông Đặng Anh Sơn – Giám đốc Trung tâm dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Bắc Kạn cung cấp thông tin về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; những kiến thức cơ bản về luật bình đẳng giới.

Trong những năm qua, công tác DS -KHHGĐ ở thành phố luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Từ năm 2012 đến năm 2017, số trẻ em sinh ra trên địa bàn thành phố là 3.676 trẻ, trong đó: Có 1.939 trẻ em trai; có 1.737 trẻ em gái. Đáng chú ý, chênh lệch giới tính khi sinh ở nhóm trẻ là con thứ ba trở lên ở mức rất cao.

          Thông qua buổi truyền thông này, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết  của người dân về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính.Từ đó, huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng không lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính./.