Thành phố Băc Kạn với tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay từ ngày đầu ra quân Ban chỉ đạo(BCĐ) điều tra dân số và nhà ở phường đã chỉ đạo đội ngũ điều tra viên thu thập thôn tin nhanh gọn, chính xác đảm bảo yêu cầu đề ra. Chị Nguyễn Thị Hà- điều tra viên phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Băc Kạn nói : “Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thông qua cuộc tổng điều tra này sẽ cung cấp các số liệu về dân số, về lao động việc làm, tỷ lệ sinh tử, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Là một điều tra viên tôi làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác qua đó sẽ giúp Đảng, nhà nước xây dựng kế hoạch chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, phường Nguyễn Thị Minh Khai có 1525 hộ thuộc diện được điều tra, chia thành 15 địa bàn. Để thực hiện công việc 8 điều tra viên của phường đã trực tiếp xuống các hộ gia đình thu thập thông tin. Qua đánh giá công tác tổng điều tra trên địa bàn thành phố Bắc Kạn diễn ra khá thuận lợi, hầu hết các hộ dân đều ủng hộ và cung cấp đúng, đủ thông tin cho đội ngũ điều tra viên. Cùng với đó, năm nay việc ứng dụng KAPI trên điện thoại thông minh cũng giúp cho điều tra viên thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác. Ông Hà Thanh Bình – tổ 9 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Băc Kạn nói: “Khi cán bộ điều tra đến gia đình chúng tôi, thì chúng tôi đã tạo điều kiện đầy đủ khai báo cho các điều tra viên về các thông số, thông tin của gia đình một cách chính xác, giúp cuộc tổng điều tra dân số nhà ở hoàn thành theo kế hoạch”

Với trên 12.000 hộ dân để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra thành công, BCĐ thành phố và các xã, phường đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân hiểu và hợp tác trong quá trình điều tra. Đồng thời, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, lên các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đốicho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố, lập danh sách 105 địa bàn điều tra hộ dân cư tại 8 xã, phường và danh sách 06 địa bàn điều tra đặc thù, để tiến hành điều tra đảm bảo nhanh chóng chính xác nhất. Ngoài ra, thành phố cũng huy động 53 điều tra viên 8 tổ trưởng và 8 giám sát viên các cấp. Đến nay sau 09 ngày triển khai, thành phố đã phỏng vấn được trên 5.760 hộ, đạt trên 45% kế hoạch.  Khác với cuộc tổng điều tra năm 2009, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn toàn ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra, thu thập và xử lý thông tin nên đòi hỏi các điều tra viên phải có trình độ về công nghệ thông tin để áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Bà Trần Thị Minh Quyên- Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê thành phố Bắc Kạn cho biết: “Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở hoàn thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng BCĐ thành phố yêu cầu các điều tra viên thu thập thông tin tại hộ phải đầy đủ, cần cập nhật phần mềm kịp thời; các giám sát viên và thành viên BCĐ cần sát sao giám sát hỗ trợ các điều tra viên khi làm nhiệm vụ để giải quyết những khó khăn vướng mắc kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ của cuộc tổng điều tra”.

Xác định công tác điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ quan trọng tạo cơ sở giúp tỉnh hoạch định xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thành phố Bắc Kạn đang nỗ lực thực hiện cuộc tổng điều tra đảm bảo nhanh chóng chính xác, hiệu quả, phấn đấu đến ngày 25/4/2019 sẽ hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.