Thành phố Bắc Kạn vững tin đón năm mới

(backancity.gov.vn) – Năm 2023 khép lại với rất nhiều nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn đạt được. Đây là tiền đề để vững tin bước vào năm 2024 – năm tăng tốc để về đích các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII.

Diện mạo thành phố Bắc Kạn hiện nay

Năm 2023, trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và phức tạp, nặng nề hơn so với dự báo, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, linh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, ngành, các địa phương và Nhân dân trong thành phố kiên định mục tiêu, đoàn kết, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 223 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao (kế hoạch 220 tỷ đồng).

Công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường được tăng cường; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu cho một số sản phẩm chủ yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 100,14%NQ. Hệ thống hạ tầng dịch vụ, thương mại, viễn thông, thông tin; bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có bước phát triển nhanh.

Thành phố có khoảng 380 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất cá thể hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. UBND thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp. Tiếp tục phối hợp khảo sát xác định vị trí, địa điểm phương án phát triển cụm công nghiệp, nỗ lực hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Huyền Tụng.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Thực hiện công tác quản lý vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp vỉa hè, điện chiếu sáng – trang trí, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh,… đảm bảo mỹ quan đô thị; Giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, lấn chiếm đất công; Kiểm tra, xử lý 14 công trình vi phạm các thủ tục về xây dựng.Tổng số công trình được giao trong năm 2023, là 31 công trình với số vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng, ước thực hiện năm gần 300 tỷ đồng, bằng 100,5%KH. Thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, trong đó  tập trung hoàn thiện hệ thống các khu đô thị, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh, dự án xây dựng đường vào hồ chứa nước Nặm Cắt…Trong năm, thành phố đã thực hiện thu hồi đất của 468 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 11 công trình, dự án trên địa bàn thành phố với tổng diện tích 42,65 ha. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của 11 công trình, dự án với tổng số tiền là 125 tỷ đồng. Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường GPMB đối với 09 công trình, dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là gần 41 tỷ đồng, đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân gần 24 tỷ đồng.  

Ông Nguyễn Ngọc Luy tổ 6, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn chia sẻ: “Trong năm 2023, thành phố Bắc Kạn dù còn nhiều khó khăn thách thức, song cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt thành phố có nhiều thay đổi, như đang xây dựng Đường TP.Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, đường vào Hồ Nặm Cắt, đường kết nối vào Phiêng My để kết nối đến các cụm công nghiệp phường Huyền Tụng…Lĩnh vực thương mại dịch vụ được quan tâm phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt, đến nay đã đạt 58 triệu đồng/ người/ năm”.

Thành phố Bắc Kạn chú trọng việc đầu tư thâm canh sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn Vietgap và an toàn thực phẩm. Duy trì thực hiện 4 mô hình lớn về trồng cây ăn quả trồng lúa theo hướng hữu cơ, sản xuất rau an toàn. Duy trì 100% diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên. Tổng diện tích trồng rừng đạt hơn 172 ha, bằng 108% KH. Thành lập mới 07 HTX, đạt 350% KH. Có 02 mô hình HTX kiểu mới điển hình vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Thành phố Bắc Kạn có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 20 sản phẩm mới đăng ký, có 16 sản phẩm 4 sao. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 290.000con, bằng 91%KH, tăng 3,79% so với cùng kỳ.

Để du lịch thực sự trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế – xã hội, thành phố đang định hướng xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm tại địa phương như: Xây dựng tuyến phố đi bộ; các mô hình du lịch trải nghiệm vùng sản xuất nguyên liệu, chế biến nông sản, khai thác giá trị văn hóa bản địa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, di tích danh lam thắng cảnh tại các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang, …

Năm 2024 là năm bứt phá tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi cần phải thống nhất là chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt mạnh mẽ toàn diện đảm bảo tăng trưởng cao trên tấy cả các lĩnh vực, trong đó Thu ngân sách 317 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; có 4000 hộ kinh doanh trở lên trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ và thu hút đầu tư. Hoàn thành xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để nhà đầu tư khảo sát, xây dựng các khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, khu vui chơi giải trí, văn hóa thể thao và du lịch trải nghiệm tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc gắn với nông nghiệp sinh thái. Trong đó, tập trung xây dựng điểm du lịch hồ Nặm Cắt trở thành điểm du lịch cấp tỉnh, là điểm đến hấp dẫn kết nối với du lịch hồ Ba Bể và các vùng lân cận; Thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng và tiếp tục nghiên cứu quy hoạch mới các cụm Công nghiệp khác trên địa bàn.

Tập trung phát triển sản xuất nông- lâm nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa xanh, sạch, an toàn, giá trị kinh tế cao gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hình thành vùng nguyên liệu cung cấp cho các hợp tác xã trên địa bàn. Tạo điều kiện mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của thành phố. Nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đối với các sản phẩm OCOP. Tập trung các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và du lịch sinh thái, trải nghiệm; nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Năm 2024, cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành cơ bản các tiêu chí của đô thị loại II, vào năm 2025. Cấp ủy chính quyền các cấp chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ 2025-2030’’.

Với những kết quả quan trọng, nổi bật trong năm 2023 và nhìn lại hơn nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ thành phố, có thể khẳng định thành phố Bắc Kạn đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả hơn.  Chúng ta sẽ vững tin bước vào năm 2024, tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn và toàn diện hơn nữa./.

Hoàng Thạc