Thành phố Bắc Kạn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(backancity.gov.vn)-Nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình, cộng đồng dân cư, thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực triển khai phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Từ đó góp phần xây dựng thành phố văn minh – sáng – xanh – sạch – đẹp – thân thiện.

Khu dân cư tổ dân phố 11B, phường Sông Cầu được trang trí đèn led, lắp đặt cổng trào tạo diện mạo mới, văn minh, sạch đẹp

Được lựa chọn là khu dân cư kiểu mẫu gắn với thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật xanh –  Xây dựng khu dân sáng, xanh, sạch, đẹp”, tổ dân phố 11B, phường Sông Cầu đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, đi đầu trong việc trang trí, làm đẹp thêm khu phố, thường xuyên tổ chức giữ gìn cảnh quan môi trường. Trong năm 2023, với sự động thuận cao, người dân trong tổ đã tham gia đóng góp kinh phí gần 60 triệu đồng trang trí một số tuyến đường trong tổ, lắp đặt cổng chào, đèn trang trí đem đến cảnh quan mới, văn minh, sạch đẹp.Anh Nguyễn Công Huân, tổ 11B, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn nói: Chúng tôi quét dọn thường xuyên, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; chăm sóc, tỉa hoa… Qua đó, cảnh quan đường phố luôn sáng – xanh – sạch – đẹp, mọi người đi lại rất thuận lợi.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thực chất là quá trình xây dựng nông thôn mới ngay tại mỗi gia đình, thôn bản, tổ phố. Thành công bước đầu trong xây dựng mô hình mẫu trên địa bàn thành phố đã khẳng định chủ trương đúng đắn “Xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới”. Chủ trương này không chỉ tạo ra những kết quả, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới mà còn tạo ra mô hình mẫu trong phương pháp, cách thực hiện. Ông Vi Viết Toại, Tổ trưởng tổ 11B, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn cho biết: Được sự nhất trí đồng lòng của toàn bộ người dân trong tổ phố, mọi người cùng thực hiện vệ sinh môi trường, hành lang vỉa hè thông thoáng…bà con đã góp tiền để trang trí làm sáng, xanh, sạch đẹp tổ phố.

Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tham gia, bởi lợi ích thiết thực mang lại. Kinh tế hộ gia đình phát triển, môi trường sống được cải thiện, tình làng, nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn. Từ đó đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn và cộng đồng dân cư, tạo ra xã đạt chuẩn nông thôn mới thuyết phục và bền vững hơn./.

Hoàng Thạc