Thành phố nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

(backancity.gov.vn) –  Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là thực sự nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ tiếp theo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhiều ngõ xóm của xã Nông Thượng trang trí cờ hoa rực rỡ

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Nông Thượng tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Nhờ vậy, đến nay hạ tầng ở xã đều được đầu tư đồng bộ, hệ thống đường trục chính giao thông, đường làng, ngõ xóm của xã được cứng hóa và bảo trì hàng năm đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt 54,36 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Coi xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ cấp thiết, nên mặc dù nhiều tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn lực đầu tư lớn, song thành phố vẫn quyết tâm tìm giải pháp để triển khai. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế, gắn phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến với du lịch trải nghiệm…Năm 2023, thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo 2 xã Dương Quang và Nông Thượng tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã Nông Thượng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đường làng, ngõ xóm của xã Nông Thượng được cứng hóa và bảo trì hàng năm

Ông Triệu Văn Nhúc, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và người dân, dồn lực để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt…”

Nhờ đạt chuẩn nông thôn mới nên đời sống của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể. Từ đó, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm mới 2024./.

Minh Cường