Thành phố tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, thành phố Bắc Kạn cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19,  thực hiện sự chỉ đạo của trung ương và của Tỉnh ,thành phố bắc Kạn đã triển khai nhiều  biện pháp đảm bảo sức khỏe của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về triển khai các hoạt động phòng, chống, xử lý ảnh hưởng của dịch Covid -19, UBND thành phố đã triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/03/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.  Thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, nắm bắt tình hình hoạt động, cập nhật thông tin tới các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh.

UBND thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên địa bàn các xã, phường thành phố. Quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm cung cấp trong mùa dịch. Tuyên truyền, khuyến khích người dân ưu tiên hình thức mua sắm hàng hóa trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh… Cùng với đó, thành phố đã phê duyệt quyết định hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng người có công, Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Phường Đức Xuân họp xét hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tiểu thương, đơn vị kinh doanh, người lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đồng thời tiến hành đánh  giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại khu dịch vụ

Hiện nay tình hình, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại bình thường. Tình hình lương thực, thực phẩm đối với các mặt hàng địa phương có thể tự sản xuất, cung ứng như thóc, gạo, thịt (lợn, gà, cá), rau, củ… cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Trên địa bàn thành phố có 34 hợp tác xã (trong đó 25 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông, lâm nghiệp; 09 hợp tác xã hoạt động phi nông nghiệp). Hầu hết các HTX đều bị ảnh hưởng về khâu sản xuất và kinh doanh, ước tính, tỷ lệ ảnh hưởng trong sản xuất và cung ứng nông sản, thực phẩm của các hợp tác xã khoảng từ 40 đến 60%.

UBND thành phố đã triển khai thực hiện  công tác tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào thành phố đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ngăn chặn giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 02 trang trại chăn nuôi lợn và gần 10 gia trại chăn nuôi  gia cầm. Với số lượng gia súc, gia cầm và lợn trên 80.261 con trong độ tuổi xuất bán, giết thịt cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố trong những thời gian tới.

Đối với nhóm đối tượng là người lao động, và doanh nghiệp thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo thành phố, UBND các xã, phường và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động tổ chức. Đến nay có 02 doanh nghiệp  gửi danh sách đề nghị hỗ trợ  cho người lao động với tổng số là 42 lao động, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thẩm định,tuy nhiên doanh nghiệp không đủ điều kiện để hỗ trợ, UBND thành phố đã trả lời bằng văn bản đối với 02 doanh nghiệp trên.

Đối với các đối tượng chính sách NCC và bảo trợ xã hội thành phố đã thực hiện chi trả xong cho các đối tượng chính sách đủ điều kiện để hưởng kinh phí hỗ trợ .

Thành phố thường xuyên thăm nắm tình hình hoạt động của các HTX, vận động chủ thể kinh tế chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục tìm kiếm thị trường đa dạng các sản phẩm, thay đổi phương thức marketing để sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho các thành viên. Hướng dẫn các tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn vốn vay, các nguồn hỗ trợ để phát triển sản xuất, cụ thể: Đã hướng dẫn HTX Văn Quyến tiếp cận với nguồn vốn vay của Liên Minh HTX tỉnh Bắc Kạn với 100.000.000đ; HTX Dương Quang tiếp cận với mô hình trồng rau công nghệ cao; HTX nông nghiệp công nghệ cao Ba Bể tiếp cận hỗ trợ bao bì nhãn mác và đất đai để làm trụ sở; HTX Tân Thành tiếp cận với mô hình chuỗi giá trị nghệ….Tỷ lệ các HTX được thụ hưởng là 12,5%.

Trong quá trình triển khai thực hiện thành phố cũng đã đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét miễn thuế từ tháng 3 đến hết tháng 6 cho các hộ sản xuất, kinh doanh có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu/năm; giảm giá thuê địa điểm, mặt bằng cho hộ sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp, HTX đều mong muốn tiếp tục được hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.

Với các giải pháp  đồng bộ và quyết liệt  hy vọng rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ sớm được khôi phục để tạo đà cho sự phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo .

  Thùy Linh