Thành phố triển khai nuôi gà Ai cập tại phường Chí Kiên

Tham gia có ba hộ gia đình trong tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm tại tổ 02, phường Phùng Chí Kiên với số lượng 600 con. Theo dự án này, trung bình mỗi hộ nuôi từ 200 con trở lên. Hiện tại, sau 44 ngày tuổi gà đạt trọng lượng từ 600 – 800gam/con. Đối với giống gà Ai Cập này, chủ yếu nuôi nhốt, nhưng đảm bảo nền chuồng khô thoáng, thường xuyên được phun thuốc khủ trùng định kỳ.  Đây là tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm mới được thành lập năm 2016 trên cơ sở liên kết những người có chung sở thích trong phát triển kinh tế. Khi tham gia dự án này, các chủ hộ chăn nuôi được phát triển kinh tế theo chuỗi khép kín từ lúc bắt đầu cung ứng giống cho đến sản phẩm được xuất bán ra thị trường.

 Lợi ích của việc tham gia tổ hợp tác là các chủ hộ chăn nuôi dễ dàng trao đổi kinh nghiệm, có thêm kiến thức chăm sóc, áp dụng chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật sẽ đảm bảo gà sinh trưởng tốt, đẻ nhiều trứng. Hiện nay, qua kiểm tra, nhờ tuân thủ tốt quy trình chăm sóc, đàn gà đang phát triển tốt./.