Thành ủy Bắc Kạn sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I/2023

Sáng 13/4, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I/2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thẩm quyền; qua kiểm tra, giám sát cơ bản các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo quy định. Công tác thăm nắm cơ sở được quan tâm thực hiện.

Hội nghị thảo luận về những kinh nghiệm, nêu khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các đơn vị như: công tác xử lý kỷ luật đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; về số lượng đảng viên trong chi bộ được kiểm tra giám sát hằng năm…

Trong quý II-2023, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tập trung vào một số nội dung: Chỉ đạo cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát và thực hiện đúng kế hoạch năm 2023; phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; chủ động phát hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có). Xem xét, xử lý kỷ luật đảng đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đề nghị: Trong báo cáo công tác sơ kết cũng cần nêu rõ các đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và những đơn vị chưa xây dựng kế hoạch; việc triển khai kiểm tra, giám sát cũng cần sớm thực hiện từ đầu năm; trong kế hoạch kiểm tra, giám sát cần quan tâm đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; các chi đảng bộ cần ban hành quy định về công tác tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện phù hợp với thực tế của các chi bộ,…

Hoàng Thạc