Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 13/4, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội Nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Thị Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giới thiệu nhân sự

Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, các đại biểu đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tiến hành xem xét, thảo luận Đề án nhân sự, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự bảo đảm khách quan, nghiêm túc.

Kết quả, giới thiệu 16 nhân sự Ủy viên BCH, trong đó có 13 đồng chí được giới thiệu tái cử và 03 nhân sự tham gia lần đầu Hội Nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo tính kế thừa cũng như phát triển.

Các nhân sự được lựa chọn giới thiệu tham gia BCH đều đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, có tinh thần, ý thức trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác Hội và phong trào nông dân các cấp. Làm tốt công tác nhân sự cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Minh Cường