Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2017

Hội nghị thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I, nhiệm vụ quý II/2017 đồng thời nghe các chi, đảng bộ báo cáo về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 và công tác kiểm tra, giám sát quý I.Trong Quý I, cơ bản các đơn vị đã hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở.

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tại cơ sở, các đơn vị đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rà soát lại toàn bộ kế hoạch kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ trực thuộc; xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các chi, đảng bộ trực thuộc. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội và ý kiến phản ánh của nhân dân để tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên khi có các biểu hiện tiêu cực, kịp thời ngăn chặn và xử lý sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.