Thành ủy Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sáng 22/11, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Dương Hoàng Hồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Ban Tác huấn Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường; lãnh đạo Đảng ủy Công an, Quân sự thành phố; các phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Chi bộ Trường THPT Bắc Kạn; Trưởng Quân sự, Công an các xã, phường.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được ban hành, Đảng ủy quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết  và chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc; ban hành Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn thành phố; xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật như, công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được coi trọng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy chi bộ và năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng nâng cao, việc đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được đẩy mạnh.

Công tác quốc phòng- quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường, khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng ngày càng vững chắc, các công trình quân sự được quản lý chặt chẽ, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến được thực hiện đầy đủ; việc huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt; Công tác xây dựng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện theo đúng quy định; Lực lượng vũ trang của thành phố ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ; bồi dưỡng cán bộ nguồn cho lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng ở các đơn vị cơ sở nói riêng; công tác phối hợp quản lý địa bàn ở các khu giáp ranh,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp với công tác quốc phòng, quân sự địa phương và sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ thành phố; tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu; xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân thành phố có chất lượng, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoạt động có hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị xã hội; làm tốt công tác quản lý, chủ động ngăn ngừa các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; thực hiện các nhiệm vụ tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, duy trì tốt các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phấn đấu các xã, phường đều đạt vững mạnh về quốc phòng an ninh./.

Dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn đã khen thưởng 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hoàng Thạc