Thành ủy Bắc Kạn trao 41 huy hiệu Đảng đợt 7 – 11

Dịp này, có 41 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng gồm: 04 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 08 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 03 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 07 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này đều là những đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và được kết nạp Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong quá trình công tác, dù ở đâu, trên cương vị nào các đồng chí cũng luôn thể hiện sự kiên trung với Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy và nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, phấn đấu vươn lên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dù tuổi cao nhưng các đồng chí vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại địa phương; chung sức, đồng lòng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với 41 đồng chí nhận huy hiệu Đảng hôm nay Thành ủy Bắc Kạn mong các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người Đảng viên, gìn giữ danh dự, phẩm chất cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng  vững mạnh và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.

Một số hình ảnh về lễ trao tặng huy hiệu đảng:

Trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng