Thị xã Bắc Kạn chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Thị xã Bắc Kạn có 08 xã, phường với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 10.872,71ha, trong đó đất có rừng có 9.012,75ha; đất trống, đồi núi trọc cây bụi và lau lách là 1.859,96ha. Rừng ở thị xã Bắc Kạn chủ yếu là rừng tái sinh, rừng trồng, tập trung chủ yếu ở 04 xã (Huyền Tụng, Dư­­ơng Quang, Nông Th­­ượng, Xuất Hoá). Xác định vai trò quan trọng của rừng, trong thời gian qua,  thị xã Bắc Kạn luôn chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Để làm tốt công tác này, thị xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác PCCCR từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 3 năm sau. Mùa khô hàng năm các xã, phường và chủ rừng có diện tích rừng lớn nằm trên địa bàn thị xã như: Công ty lâm sản, Lâm trường Bạch thông, Kho K15 – Quân khu I… đều xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR và kiện toàn Ban Chỉ huy, các tổ, đội chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Mùa khô năm 2011 – 2012, thị xã đã củng cố và thành lập được 11 Ban chỉ huy, 75 tổ đội PCCCR với tổng số thành viên là 417 người. Các xã còn diện tích rừng nhiều và nằm trong trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng đã có hệ thống biển cấp dự báo cháy rừng, biển tuyên truyền cấm phá rừng đã phát huy được hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 03 biển dự báo cấp cháy rừng đặt tại UBND xã Dương Quang, UBND xã Huyền Tụng và tại Hạt Kiểm lâm, 9 biển tuyên truyền và cấm lửa rừng ở những nơi trọng điểm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã đã tham mưu cho 02 xã trọng điểm là xã Dương Quang và xã Huyền Tụng ký hợp đồng với người dân về bảo vệ rừng và PCCCR với tổng diện tích rừng là 2.919,25ha.

Xác định PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt tuyên truyền về công tác PCCCR cho những thôn bản gần rừng và nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao nên đã hạn chế phần nào cháy rừng xảy ra. Trong mùa khô 2011 – 2012, thị xã đã tổ chức được 108 cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút 1370 lượt người tham gia. Các cuộc họp với người dân đều kết hợp giữa công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, PCCCR với việc giới thiệu dự án trồng rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện và quyền lợi, nghĩa vụ của các hộ khi tham gia dự án.

Trong công tác trực PCCCR, Hạt, Trạm kiểm lâm thị xã thường xuyên duy trì công tác trực PCCCR 24/24 giờ, mỗi ca trực vào buổi sáng trong ngày có đánh giá, nhận định dự báo về tình hình nguy cơ xảy ra cháy rừng ở từng khu vực để chủ động triển khai, kịp thời đối phó khi có cháy rừng xảy ra. Đối với những ngày có thời tiết hanh khô cao điểm từ cấp IV – V, ca trực có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương và chủ rừng biết, đồng thời cùng các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo cho nhân dân sống ở gần nơi trọng điểm cháy rừng biết, đề phòng, kịp thời phát hiện và tổ chức chữa cháy rừng.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cư­­ờng bám sát cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy PCCCR xã, ph­­ường kiểm tra công tác PCCCR và hoạt động của các tổ, đội PCCCR tại chỗ. Trong quá trình kiểm tra kịp thời phát hiện nhắc nhở các đơn vị chư­­a làm tốt công tác PCCCR, để đảm bảo khi xảy ra cháy rừng phải thông tin nhanh, huy động lực l­­ượng kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan rộng gây hậu quả lớn. Hạt kiểm lâm cũng th­ường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thị xã để thực hiện tốt công tác PCCCR, đặc biệt là với Ban Chỉ huy quân sự thị xã và Công an thị xã Bắc Kạn trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng Ban chỉ huy Quân sự thị xã và Công an thị xã Bắc Kạn đã kịp thời huy động lực l­ượng trong đơn vị và dân quân cùng với cơ quan th­­ường trực tham gia chữa cháy rừng nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Để chủ động trong công tác PCCCR, ứng phó kịp thời với những tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng và những thiệt hại khác do cháy rừng gây ra, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các văn bản pháp luật về PCCCR của Nhà nước, ngành, tỉnh cho người dân trên địa bàn hiểu và thực hiện với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời hiệu quả; tăng cường sự bám sát cơ sở của Kiểm lâm phụ trách địa bàn nhất là vào các tháng mùa khô hanh để tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương; Hạt Kiểm lâm chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như Phòng Kinh tế, Công an, Quân đội, xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, kịp thời huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức ký hợp đồng bảo vệ rừng và PCCCR trong các tháng mùa khô hanh với các xã trọng điểm về cháy rừng theo quyết định của UBND tỉnh.

Thu Cúc