Thị xã Bắc Kạn triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ngày 8/8/2012, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ “Quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến” và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC: Đối với thanh niên xung phong (TNXP) tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì được hưởng chế độ trợ cấp. Đối với các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và những người tính đến ngày Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo thì không thuộc đối tượng áp dụng.

Thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp được tính kể từ ngày TNXP tập trung tham gia kháng chiến đến ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; trường hợp TNXP có thời gian tập trung tham gia kháng chiến không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp là tổng thời gian thực tế của các lần tập trung tham gia kháng chiến.

Chế độ trợ cấp một lần được tính theo số năm thực tế TNXP trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định, cụ thể: Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng (nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa năm; nếu không thể hiện được cụ thể thời gian tập trung tham gia kháng chiến thì chỉ thực hiện mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng). Trường hợp TNXP đã từ trần trước ngày Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 có hiệu lực mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 hoặc Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng, gồm: Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.

Đối với chế độ trợ cấp hàng tháng, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 360.000 đồng (Đối tượng được xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì không hưởng chế độ trợ cấp một lần). Đối với đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được điều chỉnh để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC kể từ ngày 01/10/2011 (không phải làm lại hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp).

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn nhấn mạnh: Các đơn vị xã, phường cần tập trung nghiên cứu Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân để khi kê khai và xét duyệt hồ sơ tránh xảy ra tình trạng xét không đúng đối tượng, làm giả mạo hồ sơ, đảm bảo 100% các đối tượng TNXP sẽ được hưởng đúng chế độ chính sách đã quy định của Nhà nước../.

Thu Cúc