Thị xã Bắc Kạn: Hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Bước chuyển biến tích cực trong giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân

Mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất còn gặp không ít khó khăn nhưng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Bắc Kạn đang dần hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết công việc của người dân, bảo đảm đầy đủ, nhanh gọn theo một quy trình khép kín và khoa học.

Cải cách hành chính một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với bối cảnh đất nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, các giao dịch về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đang ngày đa dạng và phức tạp. Vì thế cải cách thủ tục hành chính là công việc hết sức cấp bách, thiết thực nhằm tạo nên bước chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa nhà nước với công dân, để phục vụ tốt hơn tiến trình đổi mới thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, UBND thị xã đã đưa “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” vào hoạt động theo cơ chế một cửa.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã đã nghiêm túc thực hiện các công việc do tổ chức, công dân yêu cầu trong các lĩnh vực: Đất đai; xây dựng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chế độ chính sách; chứng thực, cải chính hộ tịch. Từ năm 2010 đến tháng 4/2012, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã đã nhận và giải quyết xong 1.241 hồ sơ cấp phép xây dựng; 7.349 hồ sơ đất đai; 82 hồ sơ chứng thực; 476 hồ sơ hộ tịch; 460 hồ sơ cấp phép kinh doanh; 365 hồ sơ chế độ chính sách.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, các phòng chuyên môn cử cán bộ, công chức của đơn vị thuộc các lĩnh vực đến trực theo lịch đã được phân công để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của lãnh đạo đơn vị giao, không bố trí cán bộ chuyên trách. Những cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng HĐND – UBND thị xã. Văn phòng HĐND – UBND thị xã chỉ bố trí 01 cán bộ của Văn phòng để thực hiện nhiệm vụ công tác hành chính của Bộ phận này.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong giải quyết công việc, đội ngũ cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của tỉnh tổ chức, thường xuyên tham khảo những quy định của Nhà nước từ các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục, hồ sơ nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi đến giao dịch tại đơn vị.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, mở hòm thư góp ý, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tại trung tâm tiếp nhận và trả kết quả được duy trì thường xuyên. Người dân được trực tiếp hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy trình khi đến làm việc, do đó các vấn đề đều được giải quyết nhanh gọn, đầy đủ, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, việc bố trí cán bộ trực ngày thứ 7 hàng tuần đã tạo thuận lợi cho nhân dân và một số cán bộ công chức trên địa bàn đến giao dịch vào ngày nghỉ trong tuần; khi tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên quan đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã đều có ký nhận và hẹn ngày trả….

Có thể nói, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đi vào hoạt động đã giúp UBND thị xã nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo hướng đơn giản, nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo cơ chế giám sát chặt chẽ của công dân đối với cơ quan nhà nước.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ tốt nhất và đem lại sự hài lòng cho nhân dân, trong thời gian tới UBND thị xã Bắc Kạn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ cho công dân đúng hẹn; nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn hiện hành để nắm vững thủ tục tiếp nhận các hồ sơ và tham mưu cho lãnh đạo giải quyết đúng quy định của pháp luật; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân một cách tận tình, chu đáo, hướng dẫn rõ ràng, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đơn giản, đem lại niềm tin, sự hài lòng cho nhân dân khi đến giao dịch hành chính…/.

Thu Cúc