Thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2012

Năm 2012 thị xã được giao trồng mới 500ha rừng, trong đó diện tích trồng cây keo là 220ha, trồng cây mỡ là 280ha. Đến nay, thị xã đã thiết kế được 510,31ha, đạt 102% kế hoạch. Tuy nhiên những tháng đầu năm do thời tiết rét hại kéo dài, cây giống sinh trưởng và phát triển chậm nên phải kéo dài thời gian chăm sóc. Theo kế hoạch, thị xã đưa cây mỡ vào trồng trong tháng 5, cây keo sẽ đưa vào trồng cuối tháng 5, đầu tháng 6/2012 và phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2012 theo yêu cầu của tỉnh.

Để thực hiện tốt Dự án trồng rừng 147 và đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2012 theo đúng kế hoạch, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 08 nhóm giải pháp:

Chủ động tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR với các nội dung dễ hiểu, thiết thực với địa phương, lập kế hoạch đề nghị xây dựng thêm, sửa chữa các bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng tuyên truyền hiện có.

Hạt Kiểm lâm tham mưu cho các xã, phường và hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên rà soát, kiện toàn các Ban Chỉ huy, các tổ, đội PCCCR đến tận thôn, bản và tổ đội sản xuất, trên cơ sở xác định được các tụ điểm về khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản và các khu vực thường hay xảy ra cháy rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR xã, phường và chủ rừng, kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với những chủ rừng vi phạm không chấp hành các qui định về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

Phòng cháy là chính, chữa cháy phải kịp thời hiệu quả, theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo phát hiện sớm và chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ban Chỉ huy PCCCR xã, phường và chủ rừng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết khi có thông tin cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương để mọi người dân, chủ rừng biết và chủ động PCCCR. Kiểm lâm địa bàn phối hợp với cán bộ chuyên môn thuộc phường xã, tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng đặc biệt là những khu vực trọng điểm cháy.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tận gốc, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát địa bàn được phân công, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, cất giữ, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản và động vật rừng hoang dã; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm chủ động tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Kiểm lâm – Công an – Quân đội, quy chế phối hợp giữa Cảnh sát Môi trường và Kiểm lâm; tổ chức các đợt truy quét, xử lý các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra, xác minh các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, xử lý nghiêm theo pháp luật, đặc biệt đối với các đối tượng vi phạm nhiều lần, tái phạm, vi phạm có tổ chức, chống người thi hành công vụ, cố ý phá hoại rừng.

Duy trì công tác trực PCCCR 24/24h trong những tháng mùa khô; thông tin đến tổ chức, nhân dân, chủ rừng để chủ động PCCCR; huy động phương tiện, lực lượng kịp thời chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm, UBND xã phường tiếp tục phát động và tham gia phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, các phong trào thi đua của địa phương và của ngành, duy trì và thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; xây dựng và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo kịp thời, khách quan, bình đẳng./.

Thu Cúc