Thị xã Bắc Kạn hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2012

Hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, thị xã Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hiện nay, các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường của thị xã đã và đang xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Tết thiếu nhi (1/6); lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2012; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao cho trẻ em.

Đồng thời, thị xã đã thường xuyên tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như: Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015; Chỉ thị số 1408/CT-CP ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/8/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định, quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của thị xã cũng tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi, gây quỹ, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ, phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; đỡ đầu giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Để công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của gia đình, cộng đồng xã hội và chính bản thân trẻ em, đồng thời giáo dục cho trẻ em kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lạm dụng sức lao động, bị xâm hại, biết tự phòng tránh tai nạn thương tích và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em để thực hiện quyền tham gia tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi; theo dõi và giám sát những trường hợp trẻ em bị bóc lột lao động và có nguy cơ bị bóc lột lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, ngược đãi, dịch vụ chăm sóc tại gia đình cho trẻ em bị nhiễm HIV; nghiêm túc thực hiện việc mua thẻ bảo hiểm y tế cũng như công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế của địa phương; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cụ thể là các chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng và thực hiện chương trình dành cho trẻ em như: Sữa học đường, khám, phẫu thuật, điều trị cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, chăm sóc trẻ em khuyết tật; thúc đẩy các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em, hoạt động của các nhóm trẻ, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp…/.

Thu Cúc