Thị xã Bắc Kạn họp Tổ lễ tân – Hậu cần tham gia giúp việc Lễ thành lập Thành phố Bắc Kạn

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của tỉnh và ban chỉ đạo thị xã trong việc tham gia công tác hậu cần phục vụ buổi lễ. Chiều ngày 16/4/2015, thị xã Bắc Kạn họp họp Tổ lễ tân – Hậu cần tham gia giúp việc Lễ thành lập Thành phố Bắc Kạn, dự họp có đồng chí Lèng Văn Chiến – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên BTV Thị ủy – Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Tổ trưởng Tổ Lễ tân – Hậu cần chủ trì cùng 36 đồng chí thành viên của tổ tham dự.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổ trưởng đã thông qua Kế hoạch hoạt động của Tổ Lễ tân – Hậu cần; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm trong tổ. Sau khi thảo luận, các thành viên đều nhất trí kế hoạch của tổ; đồng chí tổ trưởng cũng đề nghị các nhóm, các thành viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công chuẩn bị tốt mọi điều kiện để công tác hậu cần phục vụ buổi Lễ thành công tốt đẹp.