BCHQS thị xã Bắc Kạn Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ

Hàng năm cứ mỗi đợt ra quân huấn luyện, căn cứ vào các Chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy quân sự thị xã Bắc Kạn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và BCHQS thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trên cở đó, BCHQS thị xã coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ giáo viên, đây là những nhân tố then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, BCHQS thị xã đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chỉ đạo cho các 8 xã phường trên địa bàn, tổ chức thông qua giáo án, bài giảng và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất như: đầu tư, làm mới các mô hình, học cụ, chuẩn bị thao trường, bãi tập;  phân chia lực lượng dân quân năm thứ nhất, năm thứ hai, dân quân cơ động, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ 8 xã phường để tổ chức huấn luyện, trong quá trình huấn luyện, BCHQS thị xã  coi trọng chất lượng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, tập trung huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, sát với thực tế chiến đấu và tình hình thực tế của lực lượng DQTV của địa phương.

Trong quá trình huấn luyện luôn phối hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.  Công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV có nhiều đổi mới. Hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp, có hiệu quả. Lực lượng DQTV đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

          Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ QSQPĐP và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác huấn luyện của DQTV đạt kết quả cao, đảm bảo chất lượng, thiết thực góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QSQPĐP. Thông qua công tác huấn luyện, đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và trình độ kỹ, chiến thuật cho lực lượng DQTV các xã, phường trên địa bàn thị xã từ đó rèn luyện bản lĩnh công tác với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     Thời gian tới, BCHQS thị xã tiếp tục quán triển và thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu I, của Đảng ủy quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện; triển khai tốt kế hoạch, giáo án, bài giảng; tổ chức thông qua, bồi dưỡng và tập huấn cán bộ; chuẩn bị tốt mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ cho công tác huấn luyện; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đâu theo phương châm ” Cơ bản, Thiết thực, Vững chắc” với cường độ cao, trong đó chú trọng huấn luyện chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, bảo đảm thời gian, quân số, nội dung, chương trình theo quy định, tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sỹ LLVT trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị  an toàn giao thông trong suốt quá trình huấn luyện.