Thị xã Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Năm 2014, diễn biến thời tiết ít phức tạp hơn so với năm 2014. Mùa lũ đến muộn hơn so với quy luật, chỉ xảy ra 04 đợt mưa vừa đến mưa to. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng có 42 ngôi nhà bị hư hỏng và tốc mái. Có 18,05 ha lúa, 17,53 ha ngô bị thiệt hại, giảm năng xuất. 08 công  trình thủy lợi và 02 phại tạm bị hư hỏng, và có 5.210 m3  khối lượng đất đá sạt lở ảnh ưởng đến đường giao thông, công trình công cộng, trụ sở cơ quan. Tổng thiệt hại trong mùa mưa lũ năm 2014 khoảng 3,2 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn thị xã và xã phường đã tập trung huy động lực lượng, chỉa đạo các ban ngành, đoàn thể cùng nhân dân kịp thời khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ. thực hiện phân luồng giao thông  tại một số khu vực ngập úng cục bộ, nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục nơi ở, giao thông, thủy lợi gieo trồng lại một số diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, năm 2015 UBND thị xã tiếp tục tăng cường chuẩn bị phòng-chống thiên tai theo phương châm  “4 tại chỗ”, trong đó phong ngừa là chính . Tích cực kiểm tra, rà soát,  kịp thời tu sửa và xây dựng các phương án bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản nhà nước và nhân dân cũng như kịp thời hỗ trợ người dân tái thiết và khôi phục sản xuất. Tăng cường chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn và đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ./.