Thị xã Bắc Kạn tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012

Ngày 14/8/2012, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tham nhũng năm 2012. Các đồng chí Ngô Đức Hoà – Vụ trưởng Vụ Thông tin, Tuyên truyền và Giáo dục; Tạ Văn Hồ – Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi việc xử lý một số vụ án và vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp (thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn bao gồm: Thường trực Thị uỷ; HĐND, UBND thị xã; Trưởng, Phó các ban Xây dựng Đảng và đoàn thể thị xã; Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã tập trung nghiên cứu, trao đổi về một số vấn đề như: Những quan điểm của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng; những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng chống tham nhũng; tình hình, kết quả xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp trong thời gian qua; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; công tác kiểm tra, thanh tra trong phòng chống tham nhũng; nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ lãnh đạo địa phương về công tác phòng chống tham nhũng, qua đó ngăn ngừa các vụ việc tham nhũng có thể xảy ra trong công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã./.

Thu Cúc