Thị xã Bắc Kạn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Cựu Chiến binh và cán bộ Hội Cựu Chiến binh theo quy định

Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ, các chế độ, chính sách của Cựu Chiến binh và cán bộ Hội Cựu Chiến binh (Nghị định số 150/2006/NĐ-CP) trên địa bàn thị xã đều được thực hiện đầy đủ, theo quy định.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Xác định được công lao to lớn của các Cựu chiến binh và tầm quan trọng của Hội Cựu chiến binh trong việc xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, từ khi Nghị định số 150/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, được sự quan tâm của Thường trực Thị uỷ và HĐND, UBND thị xã đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị xã căn cứ nội dung quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn triển khai của UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai đến Hội Cựu chiến binh các xã, phường, các hội viên.

Hội Cựu chiến binh thị xã còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, tuyên truyền và giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị định, xác định những nguyên nhân vướng mắc để giải quyết kịp thời. Hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên, phát huy tính tích cực ở khu dân cư, vận động hội viên tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội.

Hội Cựu chiến binh thị xã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, hội viên, quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động chống phá các thế lực thù địch, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền; tổ chức thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh nêu cao ý chí, nghị lực, vươn lên chính mình, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn; vận động Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia tích cực các hoạt động do Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động; quan tâm, chăm lo kịp thời đến đời sống tinh thần của Cựu chiến binh trên địa bàn quản lý, vận động hội viên tham gia phản biện xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của Cựu chiến binh

Những năm qua, các chế độ, chính sách, quyền lợi của Cựu chiến binh trên địa bàn thị xã đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Hội viên Cựu chiến binh thuộc đối tượng là người có công với cách mạng như: Đối tượng được hưởng chất độc hoá học, đối tượng đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước đều được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng theo đúng quy định; cựu chiến binh thuộc đối tượng là hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng chế độ khám chữa bệnh; con của Cựu chiến binh đi học được hưởng trợ cấp học tập; cựu chiến binh được ưu tiên vay các nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội Bắc Kạn để phát triển kinh tế hộ gia đình; khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định và tổ chức lễ tang đầy đủ, trang trọng. Cụ thể, trong năm 2011 có: 226 cựu chiến binh được mua thẻ bảo hiểm y tế; 20 cựu chiến binh được vay vốn Ngân hàng chính sách với tổng số tiền là 400 triệu đồng; 03 cựu chiến binh được hưởng chế độ mai táng phí và tổ chức lễ tang với tổng số tiền 24,9 triệu đồng; 332 đồng chí hội viên Hội Cựu Chiến binh đang hưởng chế độ chất độc màu da cam. 

 

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thị xã Bắc Kạn tổ chức chi trả 

cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/QĐ-TTg

Ngoài ra, Hội Cựu Chiến binh thị xã đã kết hợp với cơ quan quân sự địa phương, rà soát hoàn tất hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phươngđược 07 đợt với 586 đối tượng, đã chi trả chế độ 549 trường hợp và hiện đang tiếp tục khảo sát đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng tham gia bảo vệ biên giới Lào – Campuchia.

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh trên địa bàn được thực hiện đúng quy định. Hiện nay Hội Cựu chiến binh thị xã Bắc Kạn có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 cán bộ chuyên trách. Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường và 02 cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp làm công tác Hội là 19 người, 10 Chủ tịch Hội có 03 người đang hưởng chế độ, chính sách lương hưu và trợ cấp bệnh binh. Các chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp cho Cựu chiến binh khi thôi tham gia công tác Hội, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh đều được thực hiện đầy đủ.

Hội Cựu chiến binh cấp thị xã và Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường đều được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động và được Nhà nước mua sắm tài sản để đảm bảo hoạt động; kinh phí, tài sản đều được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành…

Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, các chế độ, chính sách của Cựu Chiến binh và cán bộ Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đều được thực hiện đầy đủ, theo quy định. Hội Cựu chiến binh cấp thị xã và cấp xã, phường được tổ chức hoạt động và giao biên chế để hoạt động. Hội Cựu chiến binh các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương./.

Thu Cúc