Thị xã Bắc Kạn triển khai sản xuất vụ xuân năm 2012

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, thị xã Bắc Kạn sẽ thực hiện 320ha lúa, trong đó giống lúa thuần chiếm 50%. Bên cạnh đó, thị xã còn chú trọng chuyển đổi một số diện tích trồng lúa có nguy cơ hạn hán sang trồng các loại cây màu, đặc biệt chú trọng đến diện tích triển khai mô hình trồng rau sạch đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Dương Quang và xã Huyền Tụng.

Sau thành công mô hình thí điểm gieo thẳng tại xã Nông Thượng và Huyền Tụng năm 2011, vụ xuân năm nay thị xã tiếp tục triển khai mô hình tới 2 xã là Dương Quang và xã Xuất Hoá với diện tích lên đến 10ha, trong đó xã Dương Quang thực hiện 7ha, xã Xuất Hoá thực hiện 3ha. 

 

Nông dân thị xã chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2012

Để đảm bảo cho sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao, ngay từ đầu tháng 01/2012,UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan liên quan chuẩn bị đủ các điều kiện cho sản xuất vụ xuân. Chính quyền các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tập huấn kỹ thuật, phổ biến khung thời vụ, chủ động về tiến độ làm đất gieo trồng đến các hộ nông dân. Một số xã đã phối hợp với Trạm Thuỷ nông thị xã thực hiện nạo vét kênh mương để chuẩn bị cho sản xuất và nhân dân đã chuẩn bị mọi điều kiện về vật tư, giống… cho sản xuất vụ xuân năm 2012.

Sang tháng 2/2012, Phòng Kinh tế thị xã Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất một số cây trồng nông nghiệp. UBND thị xã cũng đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục kiểm tra rà soát các điểm có khả năng xảy ra hạn hán, đề xuất các biện pháp khắc phục; kiểm tra sửa chữa các máy bơm để chống hạn, đối với những diện tích không chủ động được nguồn nước để gieo cấy vận động nhân dân chuyển sang trồng các loại rau màu khác.

Thu Cúc