Thị xã Bắc Kạn: Cơ bản hoàn thành thiết kế diện tích trồng rừng năm 2012

Năm nay, thị xã Bắc Kạn có kế hoạch trồng rừng sản xuất theo Quyết định số147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 (Quyết định 147) là 500ha. Đến nay, thị xã đã cơ bản hoàn thành thiết kế diện tích trồng rừng theo kế hoạch đề ra.

Ban Quản lý Dự án hỗ trợ trồng rừng Dự án 147 của thị xã đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong công tác thiết kế rừng trồng. Tính đến thời điểm này, toàn thị xã đã thiết kế được 462ha, đạt 92,4% kế hoạch. Hiện nay, các hộ đã tiến hành xử lý thực bì chuẩn bị hiện trường để trồng rừng được khoảng 400 ha. 

 

   Chăm sóc cây giống tại vườn ươm Nà Pài (Huyền Tụng)

Đối với cây giống, để khắc phục tình trạng cây giống kém chất lượng, các vườn ươm đã chủ động phòng chống rét, phòng chống sương muối vào sáng sớm cho cây con, thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại cây, nhờ đó góp phần đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Công tác chăm sóc cây giống, chuẩn bị cây giống theo đúng cơ cấu loài cây trồng phù hợp với từng địa bàn tiếp tục được triển khai thực hiện. Đồng thời, theo kế hoạch, toàn bộ cây giống sẽ được ngành chức năng kiểm tra, thẩm định và khi được chứng nhận là lô giống đủ tiêu chuẩn với các tiêu chí như: Đạt tiêu chuẩn về chiều cao, đường kính, có nguồn gốc rõ ràng… mới được cung ứng cho người dân thực hiện trồng rừng.

Bên cạnh việc hoàn thiện các khâu chuẩn bị phục vụ công tác trồng rừng, thị xã đã phối hợp với các địa phương phổ biến một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2012; triển khai tập huấn, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng cho các hộ mới tham gia thực hiện Dự án 147 đảm bảo theo kế hoạch. Dự kiến đến tháng 5/2012, toàn thị xã sẽ thực hiện trồng xong cây mỡ. Đối với cây keo, bà con sẽ tập trung trồng trong thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 và phấn đấu hoàn thành công tác trồng rừng trong tháng 6/2012.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thiết kế, chuẩn bị đủ số lượng cây giống đảm bảo theo kế hoạch trồng rừng năm 2012, thị xã Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị hiện trường cho công tác trồng rừng. Theo tinh thần chỉ đạo của thị xã, các địa phương cần tích cực vận động bà con hoàn thành công tác xử lý thực bì trong tháng 3; các đơn vị cần tiếp tục tập trung chăm sóc tốt cây giống trong các vườn ươm, đảm bảo chất lượng rừng trồng, khắc phục triệt để những hạn chế để có một năm trồng rừng thắng lợi với chất lượng cao./

Thu Cúc