Thị xã Bắc Kạn thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ năm 2014

Kinh tế – xã hội phát triển, hoạt động thương mại – dịch vụ ngày càng sôi động với sự phát triển của hệ thống siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn… các mặt hàng phong phú về chủng loại; các hoạt động dịch vụ ngày càng được nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2013, tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 120 tỷ đồng, 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Nhiều công trình được xây dựng mới khang trang, công tác giải phóng mặt bằng được duy trì thực hiện tốt, công tác quản lý đô thị được tăng cường góp phần xây dựng bộ mặt đô thị thị xã ngày càng văn minh.


Hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2014, toàn thị xã gieo cấy 780ha lúa, tổng sản lượng lương thực đạt 4.731 tấn, bằng 116% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, công 

tác phát triển rừng thực hiện vượt kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Công tác chăn nuôi được duy trì, tổng đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra. Đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái thuần đến nay có 569 con, đã bình tuyển và cấp 308 con cho các hộ tham gia. Công tác tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm được các địa phương triển khai đúng kế hoạch. Công tác kiểm soát, kiểm tra vệ sinh giết mổ gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, việc nuôi trồng thủy sản cũng được nhiều hộ gia đình thực hiện và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Các nguồn vốn tập trung đầu tư cho các xã thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới. Các xã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện xây dựng các công trình theo kế hoạch, tập trung đầu tư cho các tuyến đường giao thông nông thôn. Tiến độ thực hiện các tiêu chí của 4 xã đạt như sau: Huyền Tụng 12 tiêu chí, Xuất Hóa 11 tiêu chí, Dương Quang 10 tiêu chí, Nông Thượng 9 tiêu chí.

Công tác thu ngân sách cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện ngay từ những tháng đầu năm do đó luôn đảm bảo thu đúng, thu đủ và không để xảy ra nợ đọng. Tổng thu ngân sách năm 2014 vượt kế hoạch đề ra, đạt 86,980 tỷ đồng, bằng 114,3% nghị quyết. Chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả. Tổng chi ngân sách cả năm đạt 195.234 triệu đồng, bằng 107% dự toán năm.

Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục, y tế  ngày càng được nâng cao, các hoạt động văn hóa – thể thao được đẩy mạnh; công tác truyền thanh truyền hình tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn; công tác nội vụ tổ chức kiện toàn bộ máy các phòng, ban chuyên môn; quản lý chặt chẽ, sử dụng tốt biên chế được giao. Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức theo quy định; công tác chăm sóc người có công được quan quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và tặng 1.723 xuất quà của Chủ tịch nước và địa phương cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 365 triệu đồng; hỗ trợ 4.845kg gạo cho 168 hộ gia đình nghèo dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014; việc thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2014 được triển khai thực hiện tốt, số hộ nghèo giảm 93/95 hộ theo kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,43%, giảm 0,67% so với chỉ tiêu nghị quyết; hộ cận nghèo 2,68%.

Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững và duy trì ổn định; các hoạt động diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được cơ quan Quân sự triển khai thực hiện tốt; công tác đảm bảo an ninh trật tự được cơ quan Công an duy trì; công tác nội chính, tư pháp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết các vụ việc phạm pháp xảy ra; tích cực nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường. Nhìn chung tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, ổn định. Tổng số đảng viên của toàn đảng bộ là 2.939 đảng viên. Việc triển khai các văn bản và chuẩn bị điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 được đảm bảo theo tiến độ đề ra. Hoạt động của khối chính quyền gắn liền với cải cách hành chính, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.  Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng đời sống.

Công tác xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố vào năm 2015 tiếp tục được đẩy mạnh với những nhiệm vụ quan trọng như: Thông qua Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh trình Chính phủ phê duyệt và tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là công tác xã hội hóa lắp điện chiếu sáng ngõ hẻm và thực hiện bê tông hóa đường liên thôn, tổ, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa, vệ sinh môi trường. Hiện nay đã có 178/190 ngõ hẻm của 4 phường nội thị và đường giao thông nông thôn của 2 xã (Xuất Hóa, Huyền Tụng) được lắp điện chiếu sáng, đạt 93,7%. 

Đoạn đường giao thông nôn thôn tại xã Xuất Hóa được bê tông hóa

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực chiện hiện nhiệm vụ năm, thị xã còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn vướng mắc chưa được tháo gỡ; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp, mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia không thực hiện được, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ 7 loại Vắc xin còn thấp, tình trạng sinh con và mang thai con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng…

Với những thành quả đã đạt được và đánh giá cụ thể những khó khăn hạn chế, tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể để triển khai thực hiện thắng lợi trong năm 2015.