Đảng bộ thị xã Bắc Kạn đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2015

Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế – xã hội thị xã còn một số hạn chế như: Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển mạnh, chưa tận dụng hết được hết diện tích sử dụng của chợ Đức Xuân, chợ Bắc Kạn, trong phát triển thương mại – dịch vụ; mục tiêu xây dựng thêm 01 trường chuẩn Quốc gia chưa đạt được, tỷ lệ sinh con thứ 3 và số người mang thai con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng…

Đánh giá tình hình thực tế của địa phương, đồng thời xác định, năm 2015 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 -2015 và là năm hoàn thành các chỉ tiêu và thủ tục để thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh do đó Đảng bộ thị xã đã chủ động đề ra những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nhằm định hướng cho công tác chỉ đạo, điều hành trong năm mới, đáng chú ý như cơ cấu kinh tế thương mại – dịch vụ chiếm 54,5%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản 38,2%, nông – lâm nghiệp 7,3%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 125 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.430 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, thu ngân sách đạt 83 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,4%, phấn đấu mỗi xã đạt thêm 2 tiêu chí Nông thôn mới trở lên, xây dựng hệ thống chiếu sáng các ngõ hẻm tại 4 phường đạt trên 95%; phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải trên 4 phường đạt trên 96%, tại 4 xã đạt 40%; 100% trẻ em dưới 5 tuổi được uống Vitamin A và 80% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm hạn chế người sinh con thứ 3 trở lên; tỷ lệ số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” từ 80% trở lên…

Từ những mục tiêu này, nhiều nhiệm vụ và giải pháp cũng được Đảng bộ thị xã đưa ra một cách cụ thể như: Đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát huy hiệu quả của các chợ, các điểm mua bán; tăng cường công tác kiểm soát giá cả và kiểm tra thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất để Tỉnh ban hành cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời cũng tổ chức quy hoạch và quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi trên địa bàn. Hạn chế tình trạng khai khác trái phép gây ảnh hưởng tới đất sản xuất nông nghiệp và môi trường xung quanh. Tạo điều kiện khuyến khích các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến nông – lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ khác trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi. Tích cực thâm canh, tăng vụ, làm tốt công tác phòng chống sâu bệnh, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu, lựa chọn cây, con có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất. Thí điểm thực hiện mô hình liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để đảm bảo đầu ra cho nhân dân. Tiếp tục nhân rộng phát triển các đề án, các mô hình có hiệu quả và triển khai thực hiện tốt các đề án, các mô hình mới trong Chương trình sự nghiệp Nông nghiệp năm 2015; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông – khuyến lâm của thị xã, hướng tới mục tiêu cán bộ không chỉ là người hướng dẫn sản xuất mà còn đảm nhiệm vai trò là cầu nối người dân với doanh nghiệp, giúp người dân tiêu thụ sản phẩm. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng bảo vệ các khu rừng có nhiều cây gỗ quý.Tiếp tục huy động các nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thu đúng, thu đủ và quản lý tốt các nguồn thu. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra nhằm chống thất thu thuế, trốn thuế. Giao chỉ tiêu thu ngân sách phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương, từng đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Đầu tư toàn diện đưa trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai đạt chuẩn Quốc gia. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo y, bác sĩ từ trung tâm đến trạm y tế xã, phường. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 – 2015 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 11/3/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cổ động trực quan trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, chú trọng phản ánh, tuyên truyền về Lễ công bố quyết định thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh và Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Và để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển ổn định, bền vững thì thị xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quốc phòng, an ninh năm 2015.  Để làm được điều đó, Thị ủy đã có các văn bản chỉ đạo cụ thể về công tác quốc phòng, an ninh nhằm tiếp tục đảm bảo ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông,  giữ vững và ổn định chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa và an ninh nông thôn…

Với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 2015 hy vọng thị xã Bắc Kạn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 đồng thời tổ chức thành công hai sự kiện trọng đại là Lễ công bố quyết định thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.