Đảng bộ thị xã Bắc Kạn đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2015