Thị xã Bắc Kạn Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân năm 2013

“Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân” là mục tiêu được thị xã Bắc Kạn xác định tại Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng thị xã Bắc Kạn năm 2012, phương hướng – nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ V và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thị xã giai đoạn 2010 – 2015. Trên cơ sở phát huy những thành tựu và những kinh nghiệm của năm trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Thương mại, dịch vụ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó tập trung vào cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ, hạ tầng thương mại, tạo điều kiện môi trường thuận lợi trong kinh doanh, đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 900 tỷ. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng gia tăng về cơ sở sản xuất các mặt hàng cũng như khối lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã trong năm đạt 106.485 triệu đồng, bằng 103,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong phát triển nông nghiệp nông thôn, thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả gắn với đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Tổng sản lượng lương thực của thị xã năm 2012 đạt 4.611 tấn, đạt 109,7% kế hoạch; diện tích rừng trồng đạt trên 500ha. 

 

Nhân dân tổ 8 phường Nguyễn Thị Minh Khai (thị xã Bắc Kạn) tham gia làm đường liên thôn

Về văn hóa – xã hội, thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến mọi tầng lớp nhân dân. Chất lượng giáo dục của thị xã tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh với 8 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số hoạt động có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, thực hiện, toàn thị xã đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,83% (theo tiêu chí mới)…

Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ V và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thị xã giai đoạn 2010 – 2015. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được của năm 2012 và xác định đúng những tiềm năng, thế mạnh cũng như những trở ngại khó khăn gặp phải trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn phấn đấu: Phát triển dịch vụ đạt 53%; ngành công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt 38%, ngành nông nghiệp – thủy sản đạt 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18 triệu đồng/người/năm; số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 80%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) dưới 4%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 16%…

Để hoàn thành mục tiêu trên, thị xã đã đưa ra các giải pháp tập trung vào 05 lĩnh vực cụ thể:

Phát triển thương mại – dịch vụ, thị xã tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ổn định, huy động các nguồn lực xây dựng chợ Sông Cầu, Xuất Hóa, nâng cấp chợ Minh Khai, đồng thời nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, khai thác thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm. Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng phục vụ tiêu dùng và vật liệu xây dựng. Về nông – lâm nghiệp, phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo sản xuất đúng thời vụ. Cung cấp đủ vật tư nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn một số dịch bệnh nguy hại đến cây trồng, vật nuôi; tập trung cho công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng.

Xây dựng cơ bản – quản lý đô thị – tài nguyên môi trường – giải phóng mặt bằng: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tập trung vốn để thanh toán các công trình đã hoàn thành. Rà soát tình hình thực hiện, nhất là các thủ tục đầu tư xây dựng, đồng thời có giải pháp tích cực giải quyết vướng mắc để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, thường xuyên kiểm tra và tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tăng cường năng lực, phương tiện, điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến đó, đảm bảo chất lượng công trình. Tăng cường công tác quản lý đô thị theo quy hoạch đã phê duyệt, kiểm tra sau cấp phép xây dựng và trật tự quản lý đô thị, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy chế quản lý đầu tư. Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và các quy định của Nhà nước, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Về văn hóa – xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục, y tế thị xã phát triển; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thị xã năm 2013; thực hiện tốt công tác quân sự, dự bị động viên tại địa phương; tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ: Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; tiếp tục kiện toàn một số phòng, ban và đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữ vững an ninh – chính trị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài…/.

Thu Cúc